Drukuj

We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej zorganizowano we wrześniu w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego warsztaty profilaktyczne.

Programy z zakresu profilaktyki uzależnień, zostały przeprowadzone przez Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL według następującego harmonogramu:

 1. Program profilaktyczny CUKIERKI odbył się 28.09.2017 r. w klasie II i III.

  Program profilaktyczny „CUKIERKI” jest programem rekomendowanym przez fundacje HOMO HOMINI im. Karola de Foucauld.

  Podstawowe cele programu:

  • Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • Kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi;
  • Rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego, jako osób mogących udzielić im wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.
 2. Program profilaktyczny JESTEM SOBĄ odbył się 25.09.2017 w klasie IVa i IV b.

  Program "Jestem sobą” kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie, a także podejmowania samodzielnych decyzji. Przygotowuje uczniów do dokonywania wyborów decydujących o kształcie przyszłego życia. Celem programu jest pokazanie uczniom właściwej drogi w kształtowaniu ich kariery uczniowskiej. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością. Uświadomienie uczniom czym jest złość, agresja oraz przemoc.

  Podczas realizacji programu poruszane były następujące obszary:

  • Zasady pracy grupowej.
  • Umiejętność porozumienia się ze sobą i najbliższym otoczeniem.
  • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć.
  • Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami?
  • Stres jak sobie radzić?
  • Uczciwość, akceptacja, tolerancja.
  • Określenie granic własnego terytorium.
  • Podejmowanie decyzji.
  • Nawiązywanie poprawnych relacji rówieśniczych.
 3. Program profilaktyczny DEBATA odbył się 25.09.2017 w klasie VI.

  Program „Debata” ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. W „ Debacie” wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego.