Herb PolskiLogo szkoły

„Wszystko zaczyna się od Przedszkola…”

Jubileusz 5-lecia
Samorządowego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

W dniu 5 października 2016 roku Samorządowe Przedszkole im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie świętowało jubileusz 5-lecia istnienia placówki.

Pani Dyrektor Katarzyna Warczachowska serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych gości. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Stara Biała p. Sławomir Wawrzyński, Sekretarz Gminy p. Aleksandra Cylińska, Przewodniczący Rady Gminy p. Wojciech Żółtowski oraz Radni Rady Gminy m.in. p. Marianna Stawicka, p. Mariusz Downarowicz, p. Sławomir Dąbrowski, p. Marek Krajewski, Prezes OSP w Wyszynie p. Stanisław Wiśniewski oraz Rada Rodziców przedszkola.

Najpierw nastąpiła prezentacja wszystkich grup przedszkolnych, a następnie dzieci z trzech najstarszych grup przedstawiły program artystyczny. „Ekoludki” powitały wszystkich wzruszającym polonezem, „Jeżyki” zaprezentowały układ taneczny do muzyki klasycznej, zaś „Żabki” zatańczyły taniec ludowy „Koziorajka”. Przedszkolaki z wielkim przejęciem i radością recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Nie zabrakło podziękowań i życzeń. Zgromadzeni goście byli pod wielkim wrażeniem występów dzieci, za co nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami.

Na zakończenie wszyscy odśpiewali „100 lat” i wówczas wjechał tort urodzinowy z palącymi się świeczkami.

Po występie dzieci głos zabrała Pani Dyrektor ze wzruszeniem dziękując przedszkolakom za wspaniały występ. Słowa podziękowania skierowała do nauczycieli: p. M. Rychlińskiej. p. M. Kapuścińskiej, p. I. Zaniuk, p. J. Wojciechowskiej, p. A. Drzewoszewskiej oraz pomocom nauczycieli p. A, Świąder o p. I. Waszkiewicz.

„Odwracamy bowiem w życiu naszego Przedszkola 5-letnią kartę historii, zapisaną różnymi wydarzeniami, skłaniającą do refleksji i wspomnień…..”- kontynuowała w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor, przybliżając okoliczności utworzenia przedszkola w Wyszynie, które powstało dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach realizacji przez Gminę Stara Biała projektu „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”.

Analizując kolejne lata istnienia przedszkola, Pani Dyrektor zwróciła uwagę na dynamiczny rozwój placówki i nieustannie rosnącą liczbę przedszkolaków. Podkreśliła jakość pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola, profesjonalizm kadry pedagogicznej oraz atrakcyjną ofertę edukacyjną, która daje możliwość wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole.

Zainteresowanie przedszkolem i dobra opinia w środowisku lokalnym jest zasługą rzetelnej i systematycznej pracy całego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie. Podkreśliła, jak dużą rangę i znaczenie w codziennej pracy przedszkola ma dobra współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, organem prowadzącym – Gminą Stara Biała i instytucjami przyjaznymi placówce.

Kończąc, Pani Dyrektor wyraziła serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasze przedszkole. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do Wójta Gminy - Pana Sławomira Wawrzyńskiego, który podjął inicjatywę rozbudowy budynku szkoły i utworzenia Samorządowego Przedszkola, co w efekcie zaowocowało połączeniem tych dwu placówek w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wyszynie, do którego uczęszcza łącznie 238 dzieci i pracuje w nim 41 osób. Dziękujemy!!!

W swoim wystąpieniu Pan Wójt podzielił się refleksją na temat historii i okoliczności powstania przedszkola. Stwierdził, że w dzisiejszych czasach należy podejmować czasem nawet i ryzykowne decyzje, być odważnym w swoich działaniach i dążyć do dynamicznego rozwoju. Życzył wszystkim dalszych sukcesów w pięknej, choć nie łatwej pracy z dziećmi.

Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu złożył przewodniczący Rady Gminy p. W. Żółtowski, podkreślając wkład i zaangażowanie w pracę przedszkola.

Ze wzruszeniem przemawiał, odwołując się do historii utworzenia przedszkola p. S. Wiśniewski, gratulował sukcesu i przekazał w imieniu druhen i druhów OSP Wyszyna prezenty dla przedszkolaków.

Na zakończenie wystąpił Przewodniczący Rady Rodziców p. M. Załęski składając kwiaty na ręce Pani Dyrektor, gratulował i w imieniu wszystkich rodziców dziękował za wspaniałe warunki, jakie zapewnia Samorządowe Przedszkole im. K. Makuszyńskiego w Wyszynie dzieciom i jak zasadne jest jego istnienie.

W dalszej części wszyscy goście w milczeniu i wielkiej zadumie skłaniającej do refleksji obejrzeli 14 minutową prezentację z 5 – letniego życia naszego przedszkola opracowaną przez nauczyciela matematyki i informatyki p. Justynę Piotrowską.

Jubileuszowe spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Na wszystkich czekał urodzinowy tort ufundowany przez Radę Rodziców przedszkola.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i zapraszamy na kolejny JUBILEUSZ

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole