Herb PolskiLogo szkoły

SZANOWNI RODZICE

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci zarówno uczęszczające do Samorządowego Przedszkola, jak i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu.

Rada Rodziców przedszkola i szkoły wybrała ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok 2017/2018 w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Przedstawicielstwo w Płocku.

L. p. Suma ubezpieczenia Składka od 1 osoby
1. 11 000,00 zł 34,00 zł
 • zakres ubezpieczenia: pełny (całodobowy) rodzaje i wysokość świadczeń:
Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia
1. śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW 100% sumy ubezpieczenia
2. trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW Za 1% uszczerbku - 1 % sumy ubezpieczenia. max 100%
3. świadczenie za zgon w wyniku samobójstwa 10% sumy ubezpieczenia
4. Zachorowanie na sepsę meningokową lub pneumokokową 10% sumy ubezpieczenia
5. pogryzienie przez psa, które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu 10% sumy ubezpieczenia
6. uszczerbek/ zgon z powodu zawału serca lub udaru mózgu Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia, 100% sumy ubezpieczenia za zgon
7. przeszkolenie zawodowe ubezpieczonego, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem 5% sumy ubezpieczenia

Świadczenia dodatkowe

8. zgon Ubezpieczonego spowodowany nowotworem złośliwym 10% sumy ubezpieczenia
9. zwrot kosztów leczenia do 10% sumy ubezpieczenia
10. zgon rodzica ubezpieczonego w wyniku NNW 10% sumy ubezpieczenia

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia wypełniają rodzice wpłacający składkę za ubezpieczenie.

/Nastąpi to w dniu zebrania rodziców z wychowawcą/

W deklaracji rodzic wpisuje imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka i składa swój czytelny podpis. Deklaracje te są następnie przekazywane do towarzystwa ubezpieczeniowego i stanowią integralną cześć polisy ubezpieczeniowej.

W załączeniu:

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia – do zapoznania się przez wszystkich rodziców.
 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury