Herb PolskiLogo szkoły

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”
Stefan Żeromski

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W dniu 3 września 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie. Zebranych wychowanków wraz z rodzicami i opiekunami w imieniu całego grona pedagogicznego serdecznie powitała Pani Dyrektor Katarzyna Warczachowska.

W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Stara Biała p. Sławomir Wawrzyński oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku p. Agnieszka Kwiatkowska i p. Ewa Cichecka.

Pani Dyrektor zapoznała z organizacją pracy szkoły w nowym roku szkolnym oraz przedstawiła kadrę pedagogiczną. Zaprezentowała bogatą ofertę zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz funkcjonujące w placówce różnorodne formy wsparcia uczniów i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szczególną uwagę poświęciła projektom, które będą realizowane od 1 września 2018 r.:

 • Projekt unijny: „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” dla uczniów klas IV-VIII – prowadzenie zajęć z matematyki, j. angielskiego, j. polskiego, TIK, rewalidacji;
 • Program edukacyjny „Umiem pływać” dla uczniów klas I-III;
 • Program „Rehabilitacja uczniów z problemami kręgosłupa” - prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I-VI.

Kolejnym elementem akademii było uroczyste wręczenie pierwszoklasistom podręczników. Ceremonii wręczenia dokonali: Pani Dyrektor i Pan Wójt Gminy Stara Biała w towarzystwie wychowawcy.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stara Biała. W swoim przemówieniu podkreślił dynamikę rozwoju szkoły w Wyszynie i zapewnił, że Gmina rozumie potrzeby tej placówki i podejmuje stosowne kroki zmierzające do rozbudowy szkoły i wybudowania hali sportowej. Informacja ta bardzo ucieszyła wszystkich uczestników uroczystości, a szczególnie uczniów.

Na zakończenie życzenia złożyła Pani Dyrektor. Uczniom życzyła jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia.

Nauczycielom wytrwałości i satysfakcji zawodowej, zaś rodzicom radości ze swoich pociech, satysfakcji i zadowolenia z ich edukacyjnych postępów.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej