Drukuj

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie jest placówką z wieloletnią tradycją. Jej początki sięgają lat powojennych. Najstarszy dokument, jaki zachował się do dnia dzisiejszego wskazuje na rok 1948. Założycielką szkoły była pani Zofia Piotrowska.
Szkoła była dwukrotnie rozbudowywana i modernizowana.
Obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkolno - Przedszkolny.