Herb PolskiLogo szkoły

Sukces to nie przypadek.
To ciężka praca, wytrwałość, pokora i NAUKA.

W dniu 11 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie celem podsumowania pracy dydaktyczno - wychowawczej w I półroczu, w którym wzięli udział: Wójt Gminy Stara Biała p. Sławomir Wawrzyński, Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej p. Marcin Łukasik, dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Uczennice klasy V wierszem i pięknymi sentencjami podkreśliły wartość nauki i rolę szkoły w życiu każdego ucznia. Następnie Pani Dyrektor z dumą gratulowała uczniom osiągnięć edukacyjnych, wysokich wyników w nauce i zachowaniu.

W dalszej części spotkania Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała wręczył uczniom klas I-III dyplomy WZOROWEGO UCZNIA, zaś uczniom klas IV-VII, którzy osiągnęli w wyniku klasyfikacji śródrocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, stypendium naukowe w wysokości 200 zł. Jedna uczennica otrzymała stypendium zarówno za wyniki w nauce, jak i osiągnięcia sportowe.

Podczas spotkania Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej wręczył 10 uczniom dyplomy „MISTRZA OSZCZĘDZANIA” i nagrody pieniężne w kwocie 50 zł. za systematyczne oszczędzanie w Szkolnej Kasie Oszczędnościowej.

Uczniowie klas I - III, którzy za pracę w I półroczu zostali nagrodzeni dyplomem WZOROWEGO UCZNIA:

Klasa I

 1. Andrzejczak Leszek
 2. Bruzdowicz Gabriela
 3. Chojnacka Aleksandra
 4. Chrobot Lena
 5. Dolińska Aleksandra
 6. Doliński Mikołaj
 7. Górzyński Jakub
 8. Kapuścińska Krystyna
 9. Kujawa Adam
 10. Łaskarzewski Damian
 11. Passon Paweł
 12. Piotrowski Franciszek
 13. Różańska Amelia
 14. Szafrańska Zuzanna
 15. Wojda Zuzanna

Klasa II

 1. Rafał Strzelecki
 2. Milena Żywiałkowska

Klasa III

 1. Borkowska Wiktoria
 2. Bromkie Anna
 3. Dzięgielewska Oliwia
 4. Jabłkowska Gabriela
 5. Kapuściński Piotr
 6. Kozłowska Aleksandra
 7. Leśniewska Maja
 8. Michałek Franciszek
 9. Sołtysiak Wiktoria
 10. Siejka Maja

UCZNIOWIE KLAS IV - VII, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIA NAUKOWE

L. p.

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

Klasa

1.

Adrianna Kacperowska

5,17

IV a

2.

Natalia Passon

5,17

IV a

3.

Antoni Wawrzyński

5,17

IV a

4.

Jerzy Michał Kryska

4,75

IV a

5.

Mikołaj Sikorski

4,75

IV a

6.

Katarzyna Malinowska

5,2

IV b

7.

Helena Michałek

5,2

IV b

8.

Noemi Dobrosielska

5,0

IV b

9.

Julia Dziublińska

5,0

IV b

10.

Konrad Dyszkiewicz

4,9

IV b

11.

Oliwier Szczałuba

4,9

IV b

12.

Aleksandra Malinowska

5,42

V

13.

Aleksandra Brzozowska

5,25

V

14.

Maja Kujawa

5,25

V

15.

Lena Prośniewska

5,0

V

16.

Adam Guzanek

4,92

V

17.

Aleksandra Cybulska

5,17

VI

18.

Jan Olaf Kryska

4,87

VI

19.

Julia Chrobot

5,21

VII

20.

Tamara Nowicka

5,00

VII

21.

Natalia Bętlejewska

4,86

VII

22.

Miłosz Krysiński

4,86

VII

23.

Michał Gach

4,79

VII

STYPENDIUM SPORTOWE

L. p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

1.

Tamara Nowicka

VII

UCZNIOWIE KLAS IV - VII ze średnią poniżej 4,75 /bez oceny dostatecznej/

 1. Kacper Bętlewski - kl. IV a
 2. Adam Wilczyński - kl. IV a
 3. Patryk Gach - kl. IV b
 4. Hubert Sobierajski - kl. IV b
 5. Bartosz Ostrowski - kl. V
 6. Sławomir Ciecharowski - kl. VII

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej