Herb PolskiLogo szkoły

Dnia 23 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2018/2019. Pani Dyrektor gratulowała uczniom osiągnięć edukacyjnych, wysokich wyników w nauce i zachowaniu. Dziękowała również nauczycielom, wychowawcom i rodzicom.

Uczniowie klas I – III za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali dyplomy BARDZO DOBREGO I WZOROWEGO UCZNIA.

Uczniowie klas IV – VIII, którzy osiągnęli w klasyfikacji śródrocznej średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej dobre zachowanie otrzymali z rąk Wójta Gminy Stara Biała Pana Sławomira Wawrzyńskiego stypendium naukowe.

Nagrodzeni stypendiami zostali:

  1. za wyniki w nauce:

L. p.

Imię i nazwisko ucznia

Średnia ocen

Klasa

1.

Oliwia Dzięgielewska

5,08

IV

2.

Maja Leśniewska

4,92

IV

3.

Piotr Kapuściński

4,75

IV

4.

Anna Bromkie

4,75

IV

5.

Antoni Wawrzyński

5,08

Va

6.

Jerzy Michał Kryska

4,85

Va

7.

Adrianna Kacperowska

4,77

Va

8.

Natalia Passon

4,77

Va

9.

Katarzyna Malinowska

5,15

Vb

10

Noemi Kamila Dobrosielska

4,77

Vb

11.

Helena Michałek

4,77

Vb

12.

Aleksandra Malinowska

5,42

VI

13.

Maja Kujawa

5,08

VI

14.

Aleksandra Brzozowska

4,92

VI

15.

Lena Prośniewska

4,92

VI

16.

Aleksandra Cybulska

5,14

VII

17.

Jan Olaf Kryska

5,00

VII

18.

Julia Chrobot

5,14

VIII

19.

Tamara Nowicka

5,14

VIII

20.

Natalia Bętlejewska

5,00

VIII

21.

Sławomir Ciecharowski

4,79

VIII

22.

Michał Gach

4,79

VIII

23.

Aleksandra Gozdanek

4,79

VIII

  1. za wysokie osiągnięcia sportowe:

L. p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

1.

Tamara Nowicka

VIII

2.

Patrycja Kamińska

Vb

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej