Herb PolskiLogo szkoły

PROJEKT UNIJNY

RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE STARA BIAŁA

PROJEKT UNIJNY

REALIZOWANY W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WYSZYNIE

Gmina Stara Biała realizuje projekt „Radosne Przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020: Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie Samorządowym Przedszkolu im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w roku szkolnym 2017/2018. Obecnie do przedszkola uczęszcza 150 przedszkolaków z terenu gminy.

Ponadto 75 dzieci 3 – 4 – letnich (37 dziewcząt, 38 chłopców) z Przedszkola w Wyszynie będzie miało możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach podnoszących ich wiedzę i umiejętności z zakresu: arteterapii, motoryki, logopedii, rehabilitacji ruchowej, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć teatralnych i artystycznych.

Wsparciem objętych zostanie również 18 nauczycieli (18 kobiet) w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w wyniku udziału w kursach i szkoleniach.

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji technicznej łazienek wraz z ich wyposażeniem oraz modernizację techniczną jednej z sal. Nowo utworzony oddział przedszkolny wyposażony zostanie w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i zabawki. Wyposażenie obejmie także zaplecze kuchenne.

Całkowita wartość projektu wynosi 340 350,00 zł.

W nowo utworzonej grupie przedszkolnej dzieci 3 – 4 – letnich „Kraina Smerfów” w roku szkolnym 2017/2018 będzie wdrażany plan daltoński zgodnie z założeniami pedagogiki Helen Parkhurst. Praca dydaktyczno-wychowawcza zostanie oparta się na czterech filarach: WSPÓŁPRACY, SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I REFLEKSJI. Nowatorski program został opracowany przez wychowawczynie „Krainy Smerfów” p. Justyny Wojciechowskiej i p. Katarzyny Magryta.

Plan daltoński, choć stawia na współpracę, jest jednak doskonałym sposobem na indywidualizację nauczania. Plan daltoński jest swego rodzaju metodą pracy, która pozwala zdobyć dzieciom wymaganą wiedzę, ale jednocześnie ćwiczy umiejętności takie, jak planowanie, samodzielna praca, świadomość uzyskiwania postępów, motywacja wewnętrzna do mierzenia się z trudnościami, szacunek do pracy innych, pomaganie, znajomość swoich mocnych i słabych stron.

Dużą rolę w edukacji daltońskiej stanowi wizualizacja procesu edukacyjnego. Wizualizacja ta oparta jest na tablicach, na których za pomocą kolorów lub piktogramów oznacza się m.in.: dni tygodnia, plan dnia, harmonogram i przebieg wykonania poszczególnych zadań, organizację pracy zespołowej, itp. Pozwala to dzieciom samodzielnie planować i monitorować efekty pracy. Możliwości związane z wykorzystaniem tablic wzrastają z wiekiem dziecka – im dziecko młodsze, tym wsparcie nauczyciela w sprawnym posługiwaniu się tablicą jest większe. Wizualizacja pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady obowiązujące w grupie.

Koordynator projektu: p. Justyna Wojciechowska

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej