Drukuj

OCENIANIE W SZKOLE

L. p.

ZADANIE

TERMIN

1.

Wstępna informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze podawana na 2 tygodnie przed klasyfikacją (oceny ndst, ndp, ng – forma pisemna) roku szkolnego 2021/2022.
I okres trwa od 1 września 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.
II okres trwa od 31 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

10.01.2022 r.

2.

Podanie informacji o ostatecznie ustalonych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 podawana na 2 dni robocze przed klasyfikacją.

20.01.2022 r.

3.

Podanie wstępnej informacji o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych (na 2 tygodnie przed klasyfikacją).

06.06.2022 r.

4.

Podanie informacji o ostatecznie ustalonych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych (na 2 dni robocze przed klasyfikacją).

15.06.2022 r.