Drukuj

L. p.

Temat

Termin

Prowadzący

1.

Zebranie organizacyjno-informacyjne

7 września 2021 r.

Dyrektor

2.

Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym ocenianiem, programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. Ustalenie z rodzicami działań wychowawczych, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły i procedur obowiązujących w szkole w czasie pandemii. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Poinformowanie rodziców klas VIII o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zapoznanie z możliwością dobrowolnego szczepienia dzieci od 12 roku życia przeciwko COVID-19.

23 września 2021 r.

Wychowawcy klas

3.

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców.
Sprawy różne.

Konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

18 listopada 2021 r.

Wychowawcy klas

4.

Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Informacja o ocenach okresowych. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w I okresie nauki.
Sprawy różne.

Konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

27 stycznia 2022 r.

Wychowawcy klas

5.

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Pedagogizacja rodziców kl. VIII (wybór szkoły ponadpodstawowej).
Sprawy różne.

Możliwość konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

7 kwietnia 2022 r.

Wychowawcy klas

6.

Wstępna informacja o ocenach rocznych i końcowych. Przypomnienie trybu wystawiania rocznych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Podsumowanie realizacji planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w II okresie nauki.
Sprawy różne.

7 czerwca 2022 r.

Wychowawcy klas