Herb PolskiLogo szkoły

W grupie "Wisienki" realizowany jest program czytelniczy "Książka moim przyjacielem". Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci nawyku obcowania z literaturą dziecięcą, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do samodzielnego korzystania z księgozbioru biblioteczki przedszkolnej. W tym celu w sali został zorganizowany Przedszkolny Kącik Książki, z którego dzieci wybierają książeczki do czytania przez nauczycieli. Podczas zajęć czytelniczych nauczyciel czyta dzieciom bajkę, a następnie jest krótka pogadanka na temat przeczytanego utworu. Po omówieniu treści bajki dzieci wykonują pracę plastyczną, techniczną lub jest organizowana zabawa integracyjna, ruchowa związana z treścią przeczytanej bajki. Założeniem programu jest także pomoc dzieciom w realizacji indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi. W celu realizacji programu została nawiązana współpraca z biblioteką szkolną. Zajęcia prowadzone są przy zastosowaniu szeregu metod i technik (elementy plastykoterapii, muzykoterapii, dramy itp.).

Dzieci z grupy "Wisienki" otrzymały certyfikat czytelniczy "Książka (dla) Przedszkolaka". Podczas bliżejprzedszkolnego projektu czytelniczego przedszkolaki odkryły dar mądrości, radości i przygody płynący z książek. Projekt był organizowany przez czasopismo "Bliżej Przedszkola".

Opracowała: p. Milena Pepel - Statkiewicz

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej