Herb PolskiLogo szkoły

Motto edukacji daltońskiej

"Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami

to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,

a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"

(Helen Parkhurst)

Wprowadzone zmiany w sposobie prowadzenia zajęć w grupie "Wisienki" przyczyniły się do rozwoju samodzielności dzieci. Przedszkolaki same wykonują zadania np.: pełnią dyżury, samodzielnie nakrywają i sprzątają ze stołu po posiłkach. Wizualizacja procesu oparta na tablicach, na których przy pomocy kolorów lub piktogramów oznacza się między innymi kolory dnia tygodnia, rozkład zajęć w przedszkolu, wykonanie poszczególnych zadań, organizacje pracy zespołowej, pozwala dzieciom samodzielnie planować i monitorować efekty pracy. Zegar, który jest wykorzystywany przy różnych okazjach (zabawa, sprzątanie, posiłki, rozpoczynanie i kończenie zajęć itp.) pomaga dzieciom w sprawnej organizacji i samodzielnym gospodarowaniu wyznaczonym czasem. W grupie "Wisienki" funkcjonuje również sygnalizator organizujący czas i rodzaj pracy przedszkolnej, gdzie kolor czerwony oznacza pracę samodzielną, kolor żółty pracę w parach oraz korzystanie ze wzajemnej pomocy, kolor zielony – pomoc nauczyciela. Kolejnym elementem pozwalającym wdrażać dzieci do samodzielności są zadania tygodniowe. Na wykonanie zadania dziecko ma cały tydzień. Może je wykonać w wybranym dla siebie czasie lub zabawach realizowanych z całą grupą. Po zakończeniu zadania dziecko pokazuje efekt swojej pracy nauczycielowi i zaznacza na tablicy zrealizowanie swojego zadania.

Zamieszczanie informacji na tablicach współpracy, zdjęcia dzieci współpracujących ze sobą w danym tygodniu uświadamiają dzieciom, wspólną zabawę z przyjaciółmi, ale także wpływają na to, że należy nauczyć się bawić bez wykluczania kogokolwiek.

Wszystkie działania wynikające z koncepcji planu daltońskiego motywują dzieci do działania i odpowiedzialności za wykonane zadania. W grupie funkcjonuje tablica obecności dzieci. Po przyjściu do przedszkola dzieci zaznaczają swoją obecność i humor na specjalnej tablicy. Uczą się w ten sposób obowiązkowości i systematyczności. W planowaniu dnia w przedszkolu pomocne są plansze „Mój dzień w przedszkolu”, na których dzieci wraz z nauczycielką ustalają porządek dnia w przedszkolu. Sprzyja to poznawaniu stałego następstwa wydarzeń i orientacji w czasie. Poprzez nabywanie znajomości kolejnych kluczowych momentów dnia, dzieci w przedszkolu czują się lepiej, bezpieczniej, wiedząc, co, po czym następuje. Tablice dyżurów motywują dzieci do odpowiedzialności za wykonane zadanie, samodzielna praca dobrze działała na motywację dzieci.

Opracowały: p. Anna Drzewoszewska i p. Milena Pepel-Statkiewicz

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej