Programy edukacyjne

Nasze Przedszkole stwarza każdemu dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokaja jego potrzeby, zainteresowania i pasje.

Daje dzieciom możliwość bycia BADACZEM, ODKRYWCĄ I TWÓRCĄ.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WYSZYNIE
ROK SZKOLNY 2016/2017

L. p.

Tytuł programu

Autor programu

Realizacja w oddziale

Numer dopuszczenia

1.

„Nasze przedszkole” - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
Wydawnictwo MAC EDUKACJA

3 –latki: „Krasnoludki”, „Pszczółki”
5 - latki "Żabki", "Jeżyki"
6 - latki „Ekoludki”

SP1/2016/2017

2.

„Program wychowania przedszkolnego”

E. Tokarska, J. Kapała
Wydawnictwo: PWN

dzieci 4 – letnie z grup: „Motylki” i „Biedronki”

SP2/2016/2017

3.

Program innowacji pedagogicznej„Szlakiem polskich legend”

p. Justyna Wojciechowska

Dzieci 5 - letnie z grupy „Jeżyki”

SP3/2016/2017

4.

„Uśmiechnięty Przedszkolak” - program adaptacyjny

p. Anna Synowicz

dzieci 3 – letnie oraz wszystkie rozpoczynające edukację w przedszkolu

SP4/2016/2017

5.

Program przyrodniczo - ekologiczny „Eko - przedszkolaki”

p. Elżbieta Majewska

Dzieci z grupy „Krasnoludki” i „Motylki”

SP5/2016/2017

6.

Program czytelniczy „W Krainie Bajek i Baśni”

p. Renata Milczarek

Dzieci z grup „Krasnoludki”, „Motylki”

SP6/2016/2017

7.

Program rozwijający umiejętności i uzdolnienia dzieci „Twórczy Przedszkolak"

p. Anna Wiktorowska

Grupa 3-latków „Krasnoludki”

SP7/2016/2017

8.

Program - codzienne czynności z językiem angielskim „Dwujęzyczność”

p. Małgorzata Łempkowska

Grupa „Biedronki”

SP8/2016/2017

9.

Program przyrodniczo-eksperymentalny „Klub Małego Odkrywcy”

p. Justyna Wojciechowska

Grupy: „Jeżyki”, „Ekoludki”

SP9/2016/2017

10.

Program sportowo-ruchowo-taneczny „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

p. Izabela Zaniuk

Grupa „Jeżyki”

SP10/2016/2017

11.

Program czytelniczy - „Magiczna Moc Bajek”

p. Milena Pepel

Grupa „Pszczółki”

SP11/2016/2017

12.

Program aktywności ruchowej „Sport to zdrowie, każdy Przedszkolak Ci to powie”

p. Dominika Jakubowska

Grupa „Pszczółki”

SP12/2016/2017

13.

Program - śladami Krajów Unii Europejskiej „Mały Podróżnik”

p. Anna Drzewoszewska

Grupa:”Żabki”

SP13/2016/2017

14.

Program ogólnorozwojowy „Kim będę w przyszłości”

p. Małgorzata Kapuścińska

Grupa: "Żabki"

SP14/2016/2017

15.

Program rozwijający wszechstronność dzieci w wieku 6-lat „Mądra Sówka”

p. Marzena Rychlińska

Grupa: "Ekoludki"

SP15/2016/2017

Programy realizowane podczas zajęć dodatkowych:

L. p.

Tytuł programu

Autor programu

Realizacja w oddziale

1.

Program własny nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym „Happy English”

p. Małgorzata Łempkowska

Grupy: „Krasnoludki”, „Pszczółki”, „Motylki” „Biedronki”,„Jeżyki”

2.

„Poznajemy kraje Unii Europejskiej”

p. Justyna Kordulasińska

Grupy: „Żabki”, „Jeżyki”, „Ekoludki”

3.

Program własny nauczania języka niemieckiego na poziomie przedszkolnym

p. Justyna Kordulasińska

Dzieci z wszystkich grup

4.

Program nauczania religii dla przedszkola „Jesteśmy dziećmi bożymi”

p. Edyta Kołodziejska

Dzieci 4, 5, 6 - letnie

5.

Program pracy logopedycznej „Języczek - wędrowniczek”

p. Magdalena Matczak

Dzieci z grup: „Motylki”, „Biedronki”, „Żabki”, „Jeżyki”, „Ekoludki”

6.

„Gimnastyka dla Smyka”

p. Paweł Grabowski

Dzieci z grup: „Krasnoludki”, „Pszczółki”, „Motylki”, „Biedronki”

7.

JUDO dla najmłodszych

p. Paweł Grabowski

Dzieci z grup: „Żabki”, „Jeżyki”, „Ekoludki”

8.

Program zajęć rytmiczno – tanecznych „Od rytmiki do tańca”

p. Anna Fabiszewska

Dzieci z wszystkich grup

SYSTEMATYCZNIE REALIZUJEMY:

 • Program Profilaktyki „Dbam o własne zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną” realizowany we wszystkich grupach wiekowych.
 • Program Wychowawczy „W świecie zasad” - opracowany przez Radę Pedagogiczną we współpracy z Radą Rodziców realizowany we wszystkich grupach wiekowych.
 • „Chcę żyć zdrowo” program promocji zdrowia – realizowany przez p. Agnieszkę Kukowską pielęgniarkę przedszkola.
 • Ogólnopolski program „Mamo, tato wolę wodę” - koordynator p. E. Majewska.
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh" - koordynator p. M. Łempkowska
 • Ogólnopolski program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - koordynator p. A. Synowicz
 • „Bezpieczny Przedszkolak” - koordynator p. J. Wojciechowska
 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - koordynator p. A. Wiktorowska

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody pracy:

 • metoda "Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz,
 • system „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej,
 • metoda projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana,
 • metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone,
 • metody aktywizujące,
 • techniki twórczego myślenia.
 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa