Herb PolskiLogo szkoły

Programy edukacyjne

Samorządowe Przedszkole im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie stwarza każdemu dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokaja jego potrzeby, zainteresowania i pasje.

Daje dzieciom możliwość bycia BADACZEM, ODKRYWCĄ I TWÓRCĄ.

Programy edukacyjne

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO  W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WYSZYNIE

  ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

L.p.

Tytuł programu

Autor programu

Realizacja w oddziale

Numer dopuszczenia

1

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 3-letnie „Kraina Złotej Rybki”

SP1/2020/2021

2

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 3-letnie „Kraina Myszki Miki”

SP2/2020/2021

3

Program wychowania Przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 4- letnie „Kraina Króla Lwa”

SP3/2020/2021

4

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 4-letnie „Kraina Kubusia Puchatka”

SP4/2020/2021

5

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 5-letnie „Kraina Elfów”

SP5/2020/2021

6

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 5-letnie „Kraina Leśnych Ludków”

SP6/2020/2021

7

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 6-letnie „ Kraina Podróżników”

SP7/2020/2021

8

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 6- letnie „Kraina Odkrywców”

SP8/2020/2021

9

Program wychowania przedszkolnego „Muzyka w Krainie Króla Lwa” program własny

Izabela Zaniuk

Dzieci 4-letnie

„Kraina Króla Lwa”

SP9/2020/2021

10

Program wychowania przedszkolnego „Mali Ekolodzy” program własny

Elżbieta Majewska

Dzieci 3-letnie „Kraina Myszki Miki”

SP10/2020/2021

11

Program wychowania przedszkolnego „Łamigłówki logopedyczne” program własny

Wioleta Lisicka

Dzieci 3-letnie „Kraina Złotej Rybki”, „Kraina Myszki Miki”

SP11/2020/2021

12

Program wychowania przedszkolnego „Od smyka do matematyka” program własny

Wioleta Lisicka

Dzieci 6-letnie „Kraina Odkrywców”

SP12/2020/2021

13

Program wychowania przedszkolnego „Wiem, czuję, rozumiem-dziecko w świecie wartości” program własny w zakresie edukacji społeczno-emocjonalnej

Wioleta Lisicka

Dzieci 6-letnie „Kraina Odkrywców”,         „ Kraina Podróżników”

SP13/2020/2021

14

Program wychowania przedszkolnego „Muzyka jest wszędzie” program własny

Justyna Wojciechowska

Dzieci 4-letnie „Kraina Kubusia Puchatka”

SP14/2020/2021

15

Program wychowania przedszkolnego „Na sportowa jest zdrowo” program własny

Katarzyna Magryta

Dzieci 3-letnie „Kraina Złotej Rybki”

SP15/2020/2021

16

Program wychowania przedszkolnego „Z matematyką-przez zabawę do wiedzy” program własny

Katarzyna Magryta

Magdalena Dąbrowska

Dzieci 3-letnie „Kraina Złotej Rybki”

SP16/2020/2021

17

Program wychowania przedszkolnego „Kodujemy zdrowi” program własny

Justyna Wojciechowska

Dzieci 5-letnie „Kraina Leśnych Ludków”

SP17/2020/2021

18

Program wychowania przedszkolnego „Mądra Sówka” program własny

Joanna Sikorska

Dzieci 6-letnie „Kraina Podróżników”

SP18/2020/2021

19

Program wychowania przedszkolnego „Polak Mały” program własny

Joanna Sikorska

Dzieci 6-letnie ‘Kraina Podróżników”

SP19/2020/2021

20

Program wychowania przedszkolnego „W Świecie Emocji” program własny

Magdalena Brzezińska

Dzieci 5-letnie „Kraina Elfów”

SP20/2020/2021

21

Program wychowania przedszkolnego „Wesołe literki” program własny

Anna Wiktorowska

Dzieci 6-letnie „Kraina Odkrywców”

SP21/2020/2021

22

Program wychowania przedszkolnego „CzytaMy” program własny

Anna Wiktorowska

Dzieci 6-letnie ‘Kraina Odkrywców”

SP22/2020/2021

23

Program wychowania przedszkolnego „Muzyka w Krainie Króla Lwa’ program własny

Izabela Zaniuk

Dzieci 4-letnie „Kraina Króla Lwa”

SP23/2020/2021

24

Program wychowania przedszkolnego „Ekologiczne ABC” program własny

Paulina Marciniak

Dzieci 4-letnie „Kraina Króla Lwa”

SP24/2020/2021

 

Programy realizowane podczas zajęć dodatkowych:

1.

Program nauczania religii dla przedszkola „Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Dzieci 6-letnie „Kraina Odkrywców”, „Kraina Podróżników”

Dzieci 5-letnie „Kraina Elfów”, „Kraina Leśnych Ludków

Dzieci 4-letnie „Kraina Misia Puchatka”, „Kraina Króla Lwa”

2.

Program nauczania języka niemieckiego -program własny

Justyna Kordulasińska

Dzieci 6-letnie „Kraina Odkrywców”, „Kraina Podróżników”

Dzieci 5-letnie „Kraina Elfów”, „Kraina Leśnych Ludków”

3.

Program nauczania języka angielskiego „Zabawy z angielskim” program własny

Agnieszka Byttner

Dzieci 6-letnie „Kraina Odkrywców”, „Kraina Podróżników”

4.

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu zgodny z

Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska.

Dzieci 5-letnie „Kraina Elfów”, „Kraina Leśnych Ludków”

Dzieci 4-letnie „Kraina Misia Puchatka”, „Kraina Króla Lwa”

Dzieci 3-letnie „Kraina Złotej Rybki”, „Kraina Myszki Miki”

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program