Herb PolskiLogo szkoły

Programy edukacyjne

Samorządowe Przedszkole im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie stwarza każdemu dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokaja jego potrzeby,
zainteresowania i pasje.

Daje dzieciom możliwość bycia BADACZEM, ODKRYWCĄ I TWÓRCĄ.

Programy edukacyjne

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WYSZYNIE
ROK SZKOLNY 2017/2018

L. p.

Tytuł programu

Autor programu

Realizacja w oddziale

Numer dopuszczenia

1.

Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole”

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
Wydawnictwo MAC EDUKACJA

dzieci 3–letnie z: „Krainy Misia Uszatka” i „Krainy Pszczółki Mai i Gucia” oraz dzieci 4-letnie z „Krainy Smerfów” i „Krainy Reksia”

SP1/2017/2018

2.

Program wychowania przedszkolnego ”Trampolina”

M. Janiak, K. Witerska
Wydawnictwo: PWN

Dzieci 5-letnie z „Krainy Bolka i Lolka” oraz z „Krainy Koziołka Matołka”

SP2/2017/2018

3.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek
Wydawnictwo: WSiP

Dzieci 6-letnie z „Krainy Pomysłowego Dobromira” i z „Krainy Zaczarowanego Ołówka”

SP3/2017/2018

4.

Program języka angielskiego

M. Rudzik-Smugauska
Wydawnictwo: PWN

Dzieci 4, 6-letnie

SP4/2017/2018

5.

Innowacja pedagogiczna: „Plan Daltoński - Współpraca, Samodzielność, Odpowiedzialność”

p. Katarzyna Magryta
p. Justyna Wojciechowska

Dzieci 4-letnie z „Krainy Smerfów” realizujące projekt UE

SP5/2017/2018

6.

Innowacja pedagogiczna: „Gimnastyka buzi i języka - stymulowanie rozwoju mowy dzieci poprzez ćwiczenia i zabawy logopedyczne”

p. Wioleta Lisicka

Dzieci 3-letnie z „Krainy Misia Uszatka”

SP6/2017/2018

7.

Program własny „Zwierzaki-cudaki”

p. Małgorzata Kapuścińska

Dzieci z „Krainy Zaczarowanego Ołówka”

SP7/2017/2018

8.

Program zajęć przyrodniczo-eksperymentalnych „Ciekawi świata”

p. Izabela Zaniuk

Dzieci z „Krainy Zaczarowanego ołówka”

SP8/2017/2018

9.

Program edukacyjny „Dookoła Świata”

p. Anna Synowicz

Dzieci 5-letnie z „Krainy Bolka i Lolka”

SP9/2017/2018

10.

Program własny „Wyginam śmiało ciało gry, zabawy sportowe”

p. Anna Drzewoszewska

Dzieci 5-letnie z „Krainy Bolka i Lolka”

SP10/2017/2018

11.

Program adaptacyjny „Przyjaciół poznać czas-przedszkole wita nas”

p. Marzena Rychlińska

Dzieci 3-letnie z „Krainy Misia Uszatka”, „Krainy Pszczółki Mai i Gucia” oraz rozpoczynające edukację przedszkolną

SP11/2017/2018

12.

Program zajęć muzyczno-ruchowych „Przedszkole pełne muzyki” – program własny

p. Marzena Rychlińska

Dzieci 3-letnie z „Krainy Mai i Gucia”

SP12/2017/2018

13.

Program edukacyjny przyrodniczo-ekologiczny „Przyjaciel przyrody”

p. Anna Wiktorowska

Dzieci 4-letnie z „Krainy Reksia”

SP13/2017/2018

14.

Program nauczania języka angielskiego „Happy English”

p. Wioleta Lisicka

Dzieci 4, 5 - letnie

SP14/2017/2018

15.

Program własny bajki sposobem na rozwiązywanie trudności emocjonalno-społecznych dzieci
„Pomagajki - rysowajki”

p. Wioleta Lisicka

Dzieci 5, 6-letnie

SP15/2017/2018

16.

Program własny ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe sposobem na rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności dziecka poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej
„Bądź aktywny- więcej ruchu dla maluchów”

p. Magdalena Sażała

dzieci 3-letnie i rozpoczynające edukację przedszkolną z Krainy Misia Uszatka

SP16/2017/2018

17.

Program czytelniczy dzieci w wieku przedszkolnym „W krajnie bajek i baśni”

p. M. Brzezińska

Dzieci 5-letnie z „Krainy Koziołka Matołka”

SP17/2017/2018

18.

Program edukacji przyrodniczej „Eko-Przedszkolak, jestem małym ekologiem”

p. E. Majewska

Dzieci 5-letnie z „Krainy Koziołka Matołka”

SP18/2017/2018

19.

Program własny „Leśne skrzaty”

p. Katarzyna Magryta

Dzieci 4-letnie z „Krainy Smerfów”

SP19/2017/2018

20.

Program kaligraficzny
„Esy-floresy”

p. Justyna Dorobek

Dzieci 6-letnie

SP20/2017/2018

Programy realizowane podczas zajęć dodatkowych:

L. p.

Tytuł programu

Autor programu

Realizacja w oddziale

1.

Program własny nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym „Happy English”

p. W. Lisicka – nauczyciel
j. angielskiego

Grupy: „Kraina Misia Uszatka”, „Kraina Reksia”, „Kraina Bolka i Lolka”, „Kraina pomysłowego Dobromira”

2.

Program własny nauczania języka niemieckiego na poziomie przedszkolnym

p. Joanna Chomka-Radzymińska – nauczyciel j. niemieckiego

Dzieci z wszystkich grup

3.

Program nauczania religii dla przedszkola „Kochamy dobrego Boga”

p. Edyta Kołodziejska – nauczyciel religii

Dzieci 5 - letnie

4.

Program nauczania religii dla przedszkola „W radości dzieci bożych”

p. Edyta Kołodziejska – nauczyciel religii

Dzieci 4, 6-letnie

5.

Program pracy logopedycznej „Języczek - wędrowniczek”

p. Magdalena Matczak - logopeda

Dzieci z wszystkich grup

6.

Zajęcia umuzykalniające dla MALUCHA

p. Jarosław Miszewski – nauczyciel muzyki

Dzieci z wszystkich grup

7.

Program zajęć plastycznych „Plastuś”

p. J. Dorobek

dzieci 6-letnie

8.

Program rozwijający zainteresowania i uzdolnienia dzieci „Twórczy pędzel”

p. Anna Wiktorowska

Dzieci 3, 4 -letnie

9.

Program zajęć rytmiczno–tanecznych „Od rytmiki do tańca”

p. Anna Fabiszewska–instruktor tańca

Dzieci z wszystkich grup

SYSTEMATYCZNIE REALIZUJEMY:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Załącznik nr 1 (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 • Program Profilaktyki „Dbam o własne zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną”
 • Program Wychowawczy „W świecie zasad”.
 • „Chcę żyć zdrowo” program promocji zdrowia – realizowany przez pielęgniarkę przedszkola.
 • Ogólnopolski program „Mamo, tato wolę wodę”.
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh".
 • Ogólnopolski program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.
 • „Zaczytane Przedszkole”.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody pracy:

 • metoda "Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz,
 • system „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej,
 • metoda projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana,
 • metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone,
 • metoda pracy z dziećmi wg planu daltońskiego,
 • metody aktywizujące,
 • techniki twórczego myślenia.
 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej