Herb PolskiLogo szkoły

We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej zorganizowano we wrześniu w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego warsztaty profilaktyczne.

Programy z zakresu profilaktyki uzależnień, zostały przeprowadzone przez Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL według następującego harmonogramu:

 1. Program profilaktyczny CUKIERKI odbył się 28.09.2017 r. w klasie II i III.

  Program profilaktyczny „CUKIERKI” jest programem rekomendowanym przez fundacje HOMO HOMINI im. Karola de Foucauld.

  Podstawowe cele programu:

  • Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • Kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi;
  • Rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego, jako osób mogących udzielić im wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.
 2. Program profilaktyczny JESTEM SOBĄ odbył się 25.09.2017 w klasie IVa i IV b.

  Program "Jestem sobą” kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie, a także podejmowania samodzielnych decyzji. Przygotowuje uczniów do dokonywania wyborów decydujących o kształcie przyszłego życia. Celem programu jest pokazanie uczniom właściwej drogi w kształtowaniu ich kariery uczniowskiej. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością. Uświadomienie uczniom czym jest złość, agresja oraz przemoc.

  Podczas realizacji programu poruszane były następujące obszary:

  • Zasady pracy grupowej.
  • Umiejętność porozumienia się ze sobą i najbliższym otoczeniem.
  • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć.
  • Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami?
  • Stres jak sobie radzić?
  • Uczciwość, akceptacja, tolerancja.
  • Określenie granic własnego terytorium.
  • Podejmowanie decyzji.
  • Nawiązywanie poprawnych relacji rówieśniczych.
 3. Program profilaktyczny DEBATA odbył się 25.09.2017 w klasie VI.

  Program „Debata” ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. W „ Debacie” wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej