Herb PolskiLogo szkoły

Program „Ratujemy i uczymy ratować” działa w Polsce od 2006 roku i objął już swoim zasięgiem 91% szkół w całym kraju. Autorem programu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzona przez Jurka Owsiaka.

Dnia 14 listopada w ramach realizacji projektu w naszej szkole oraz przy współpracy z Rejonowym Płockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, reprezentowanym przez ratowników p. Michała Stefaniaka i p. Michała Kronkiewicza, odbyły się warsztaty profilaktyczne „Pierwsza Pomoc”. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie z klas I – VII. Celem powyższych warsztatów było przede wszystkim uświadomienie uczniom, że każdy nawet najmłodszy obywatel jest w stanie udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, a tym samym często uratować komuś życie. Uczniowie poznali zasady pierwszej pomocy, zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania stanu poszkodowanego, właściwego wezwania pomocy, stosowania pozycji bocznej właściwej w przypadku osoby posiadającej oddech, jak również resuscytacji, gdy brak jest czynności oddechowych. Ponadto ratownicy omówili sposoby postępowania w przypadku zadławienia, oparzenia i wychłodzenia organizmu. Opowiedzieli również o zagrożeniach występujących w okresie zimowym.

Lekcja niezwykle ważna i ciekawa, a zagadnienia będą utrwalane i powtarzane w ciągu roku w ramach realizowanego programu „Ratujemy i uczymy ratować”.

Opracowała: Koordynator programu p. Joanna Sikorska

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej