Drukuj
  1. Regulamin Samorządowego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie
  2. Załącznik nr 1 - „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Samorządowym Przedszkolu w Wyszynie”.
  3. Załącznik nr 2 - „Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu”.