Drukuj

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Pliki do pobrania:

  1. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Stara Biała na rok 2015/2016.
  2. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola na rok 2015/2016.
  4. Oświadczenie rodziny wielodzietnej.
  5. Oświadczenie rodziców samotnie wychowujących dziecko.
  6. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców.

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Pliki do pobrania:

  1. Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Stara Biała na rok szkolny 2015/2016.
  2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej (dzieci z obwodu szkoły).
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok 2015/2016.