Herb PolskiLogo szkoły

Programy edukacyjne

Nasze Przedszkole stwarza każdemu dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokaja jego potrzeby, zainteresowania i pasje.

Daje dzieciom możliwość bycia BADACZEM, ODKRYWCĄ I TWÓRCĄ.

Programy edukacyjne

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO  W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WYSZYNIE

  ROK SZKOLNY 2022/2023

 

L.p.

Tytuł programu

Autor programu

Realizacja w oddziale

Numer dopuszczenia

1

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 3-letnie „Motylki”

SP1/2022/2023

2

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 3-letnie „Misie”

SP2/2022/2023

3

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 4-letnie „Biedroneczki”

SP3/2022/2023

4

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 4-letnie „Pszczółki”

SP4/2022/2023

5

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 5-letnie „Myszka Miki”

SP5/2022/2023

6

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 5-letnie „Złote Rybki”

SP6/2022/2023

7

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 6-letnie „Bystrzaki”

SP7/2022/2023

8

Program wychowania przedszkolnego

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Mac Edukacja

Dzieci 6-letnie „Odkrywcy”

SP8/2022/2023

9

Program wychowania przedszkolnego „Klasy dla smyka” -program własny

Małgorzata Jarzyńska

Dzieci 4-letnie „Pszczółki”

SP9/2022/2023

10

Program wychowania przedszkolnego „Klub małych matematyków” -program własny

Justyna Wojciechowska

Dzieci 6-letnie „Odkrywcy”

SP10/2022/2023

11

Program wychowania przedszkolnego „STEAM-owe wyzwania” -program własny

Justyna Wojciechowska

Dzieci 6-letnie „Odkrywcy”

SP11/2022/2023

12

Program wychowania przedszkolnego „Książka dobra na wszystko”-program własny

Elżbieta Majewska

Dzieci 5-letnie „Myszka Miki”

SP12/2022/2023

13

Program wychowania przedszkolnego rozwijający kompetencje emocjonalne oraz społeczne „Zrozumieć emocje”-program własny

Justyna Wojciechowska

Dzieci 4-letnie „Biedroneczki”

SP13/2022/2023

14

Program wychowania przedszkolnego z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci „Biedroneczki o zdrowie dbają i z dala od chorób się trzymaj”-program własny

Maja Sieradzka

Dzieci 4-letnie „Biedroneczki”

SP14/2022/2023

15

Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z dramą-uwierz w siebie”-program własny

Katarzyna Magryta

Dzieci 5-letnie „Złota Rybka”

SP15/2022/2023

16

Program wychowania przedszkolnego „Kształtowanie gotowości dziecka do nauki czytania i pisania”-program własny

Izabela Zaniuk

Dzieci 6-letnie „Bystrzaki”

SP16/2022/2023

17

Program wychowania przedszkolnego Innowacje pedagogiczne „Zakodowana matematyka”-program własny

Milena Pepel-Statkiewicz

Dzieci 6-letnie „Bystrzaki”

SP17/2022/2023

18

Program wychowania przedszkolnego Innowacja pedagogiczna „ Sensosmyki-zabawy stymulujące umysł”-program własny

Anna Drzewoszewska

Dzieci 3-letnie „Motylki”

SP18/2022/2023

19

Program wychowania przedszkolnego, program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”-program własny

Anna Wiktorowska

Dzieci 3-letnie „Motylki

SP19/2022/2023

20

Program  wychowania przedszkolnego „Ćwiczymy, bo lubimy-gimnastyka na dywanie”-program własny

Anna Wiktorowska

Dzieci 3-letnie „Motylki

SP20/2022/2023

21

Program wychowania przedszkolnego „Klub małych matematyków”-program własny

Justyna Wojciechowska

Dzieci 6-letnie „Odkrywcy”

SP21/2022/2022

22

Program wychowania przedszkolnego Innowacja pedagogiczna „Poznaje mój mały świat”-program z wykorzystaniem elementów metody Morii Montessori

 

Dzieci 3-latki

SP22/2022/2023

23

Program wychowania przedszkolnego „Misie”, „Bose stópki”-program własny

Magdalena Brzezińska

Dzieci 3-letnie „Misie”

SP23/2022/2023

24

Program nauczania języka angielskiego „Zabawy z angielski”

Agnieszka Byttner

Dzieci 6-letnie „Kraina Odkrywców” oraz „Kraina Podróżników”

SP24/2022/2023

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole