Drukuj

 

 

kadra1.jpg

KADRA PEDAGOGICZNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WYSZYNIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”

B. Conklin

I etap edukacyjny
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Dorobek - wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie;

mgr Joanna Sikorska - wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o społeczeństwie;

mgr Kamila Górzyńska - wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

II etap edukacyjny

Wychowawcy klas IV - VIII:

Klasa IV – mgr Łukasz Kardasz;

Klasa V – mgr Justyna Piotrowska

Klasa VI – mgr Justyna Kordulasińska

Klasa VII – mgr Agnieszka Byttner

Klasa VIII  – mgr Monika Skrzynecka

Nauczyciele przedmiotów:

mgr Luiza Malanowska - nauczyciel języka polskiego;

mgr Jolanta Modrzejewska-Kubicz – nauczyciel języka polskiego;

mgr Agnieszka Byttner – nauczyciel języka angielskiego, rewalidacji;

mgr Łukasz Kardasz – nauczyciel języka angielskiego;

mgr Justyna Piotrowska – wicedyrektor – nauczyciel matematyki;

mgr Monika Skrzynecka – nauczyciel przyrody, matematyki i informatyki;

mgr Marcin Komorowski - nauczyciel fizyki, chemii, biologii;

mgr Agnieszka Piotrowska - nauczyciel historii, bibliotekarz;

mgr Elwira Piotrowska – nauczyciel geografii, doradztwa zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa;

mgr Agnieszka Orankiewicz - nauczyciel muzyki;

mgr Edyta Kołodziejska – nauczyciel religii;

mgr Justyna Kordulasińska – nauczyciel języka niemieckiego;

mgr Sławomira Roksanna Bętlewska - nauczyciel plastyki i techniki;

mgr Janusz Nowak – nauczyciel etyki, wychowawca świetlicy, opiekun wolontariatu;

mgr Michał Kowalski - nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej;

mgr Michał  Zalewski - nauczyciel wychowania fizycznego;

Nauczyciele specjaliści:

mgr Paulina Jaroszewska - psycholog szkoły;

mgr Wioleta Marciniak – pedagog szkolny;

mgr Ewa Wrońska  - pedagog specjalny;

mgr Andżelika Janiszewska - logopeda szkoły

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne:

mgr Beata Bornińska;

mgr Agnieszka Orankiewicz

mgr Ewa Wrońska

mgr Izabela Agnieszka Wiśniewska;