Herb PolskiLogo szkoły

W dniu 2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczystość międzypokoleniowej inauguracji nowego roku szkolnego. Pani Dyrektor serdecznie powitała zaproszonych gości: Proboszcza parafii pod wezwaniem św. Barbary w Sikorzu ks. Jarosława Cichockiego, Panią Teresę Sobczyk, przedstawicielkę pokolenia „Dzieci Wojny”, przedstawicieli OSP w Wyszynie - Prezesa p. Stanisława Wiśniewskiego oraz druha p. Jacka Kapuścińskiego, nauczycieli, rodziców, uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów.

Tego dnia w naszej szkole obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dla upamiętnienia tych wydarzeń szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz…” będącej inicjatywą Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży, którym wybuch wojny brutalnie przerwał edukację. Akcja była doskonałą okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny 2019/2020.

Udział w „Przerwanym Marszu” był formą podziękowania pokoleniu „Dzieci Wojny” za ich życie, za to co zrobili dla Polski mimo tego, że pięć lat okupacji zabrało im beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień.

„Pokolenie Wojny” rozpoczynając nowy rok szkolny razem z młodym pokoleniem pokazało i udowodniło, że ich poświęcenie i ciężki los nie poszły na marne, a dzięki temu, co przeżyli, współcześni młodzi Polacy mogą teraz spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń cała społeczność szkolna uczciła pamięć ofiar II wojny światowej minutą ciszy, a następnie zostały zaśpiewane cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Uczniowie naszej szkoły w podziękowaniu za przybycie wręczyli kwiaty Pani Teresie Sobczyk – przedstawicielce pokolenia „Dzieci Wojny”, która miała niespełna 5 lat kiedy wybuchła II wojna światowa życząc dużo zdrowia.

W dalszej części spotkania Pani Dyrektor serdecznie powitała pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają I etap edukacji wczesnoszkolnej. Życząc, aby z uśmiechem, radością przychodzili do naszej szkoły i ze smutkiem ją opuszczali. Na pamiątkę tak ważnego dla nich wydarzenia wręczyła im pierwszy podręcznik - symbol nauki.

Następnie Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu zwróciła się do uczniów słowami: „Kochani uczniowie stawiajcie sobie ambitne cele, sami wyznaczajcie kierunki własnego rozwoju, podwyższajcie poprzeczkę swoich możliwości, a potem z uporem i wielką determinacją, ale i z ogromną satysfakcją dążcie do pełnej ich realizacji.

Osiągajcie sukcesy! Realizujcie cele! Spełniajcie marzenia! Bo jak Walt Disney wypowiedział kiedyś: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać”.

U progu nowego roku szkolnego życzę Wam wszystkim wiary we własne możliwości. Niech ten rok szkolny upłynie Wam na spełnianiu marzeń, realizacji postanowień. Niech każda mała porażka będzie fundamentem przyszłego sukcesu.”

Poprosiła nauczycieli i rodziców, aby byli sojusznikami dzieci w walce o ich marzenia, aby pomogli osiągać im założone cele. Byli dla nich wsparciem i natchnieniem.

Na zakończenie spotkania Ks. Proboszcz oraz Pani Dyrektor życzyli wszystkim uczestnikom spotkania dobrego roku szkolnego 2019/2020 - wielu sukcesów, wzajemnej życzliwości, zaufania, aby przebywanie w naszej szkole sprawiało dużo przyjemności.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej