Herb PolskiLogo szkoły

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała, poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów w okresie realizacji projektu.

Celami szczegółowymi projektu było:

 • Zapewnienie uczniom z klas I-III oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi, poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego.
 • Stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

Projekt skierowany był do uczniów z klas I - III. Wzięło w nim udział 46 uczniów z naszej szkoły. W ramach projektu zaplanowano organizację i przeprowadzono następujące zajęcia pozalekcyjne wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie.
 • Gimnastyka korekcyjna.
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych językowo.
 • Zajęcia logopedyczne.

Dzięki realizacji projektu nasza szkoła pozyskała fundusze na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia w/w zajęć pozalekcyjnych oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej kwocie 30.000 zł.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole