Herb PolskiLogo szkoły

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu są uczniowie naszej szkoły, pełni pasji i zaangażowania. Często, a nawet zawsze kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Niosą bezinteresowną pomoc, służą tak potrzebującym jak i samym sobie.

CELE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:

 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego;
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi;
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 • Rozwijanie zainteresowań;
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

Jeśli jesteś otwarty na potrzeby innych, chcesz nieść pomoc potrzebującym, masz pomysły, to zapraszamy do wspólnego działania na rzecz potrzebujących.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
p. Janusz Nowak

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

dzięki uczęszczaniu na spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu „ŚWIETLIKI” Państwa dziecko będzie mogło w miłej atmosferze lepiej poznać swoje talenty, rozwinąć i zdobyć niektóre umiejętności jak np.: asertywność, empatia, odpowiedzialność, radzenie sobie ze stresem, planowanie codziennych zajęć. Będziemy poznawać i omawiać zagadnienia związane z bezinteresowną pomocą na rzecz potrzebujących. Będziemy uczyć się wzajemnego szacunku. Część zajęć będzie poświęcona zagadnieniom związanym z umiejętnym pomaganiem i koniecznością spełnienia najpierw obowiązków względem własnej rodziny i bliskich, a dopiero potem podjęcia działań na rzecz innych - potrzebujących pomocy.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole