Herb PolskiLogo szkoły

 

swietlica

 

 

                                                 

       „ Dziecko chce być dobre.

                                                                     Jeśli nie umie – naucz,

                                                                     jeśli nie wie – wytłumacz,

                                                                     jeśli nie może – pomóż” 

                                                                                                Janusz Korczak

 

Świetlica działa dla uczniów klas I – III, a także dzieci starszych, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazdy do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe.

Świetlica to miejsce, gdzie dziecko ma się czuć dobrze, rozwijać swoje pasje, zdolności....Ale przede wszystkim nasze dzieci mają się świetnie bawić !

  Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej według haseł tygodnia z uwzględnieniem imprez i uroczystości szkolnych, pór roku, itp.  W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych oraz sportowych na świeżym powietrzu. Na zajęciach plastycznych i manualnych rozwijają swoją wyobraźnię, poczucie estetyki i sprawność rąk. Zajęcia sportowe i zabawy doskonalą ogólną sprawność fizyczną, bawią i integrują grupę oraz rozwijają więź społeczną.

 

Wychowawcami świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 są:

świetlica poranna – Bogumiła Żółtowska

świetlica popołudniowa – Beata Bornińska

                                         Aleksandra Zychowicz

 

Świetlica jest czynna:
od  poniedziałku do piątku
w godz. 630 – 1630

 

Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

- zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców

- organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej

- organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką

- organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy pracy: ruchowe, artystyczne, muzyczne

- rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień

- kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze

- upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia

- rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność uczniów

 

 

swietlica

 

POZDRAWIAMY  I ZAPRASZAMY…:) 

 1. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 2.  

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program