Herb PolskiLogo szkoły

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo,

od 1 marca 2022 r. rozpoczynamy zapisy dzieci w wieku 3-6 lat do Samorządowego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie zamieszkałe na terenie Gminy Stara Biała oraz zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie.

Poniżej zamieszczamy dokumenty, z którymi należy się zapoznać oraz druki, które należy pobrać, wypełnić i złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie.


Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Samorządowego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

Rekrutacja 2022/2023

Pliki do pobrania:

  1. UCHWAŁA NR 258/XXVIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
  2. ZARZĄDZENIE NR 10.2022 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2022/2023.
  3. WNIOSEK DO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WYSZYNIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WYSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023.
  4. Zaświadczenia rodziców o zatrudnieniu.
  5. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko.
  6. Oświadczenie rodziny wielodzietnej.
  7. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

Rekrutacja 2022/2023

Pliki do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE NR 9.2022 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2022/2023.
  2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie na rok szkolny 2022/2023.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie na rok szkolny 2022/2023.
  4. Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kornela Maluszyńskiego w Wyszynie.
 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole