Herb PolskiLogo szkoły

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców będących uczennicami i uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe.

Celami szczegółowymi projektu jest:

 1. objęcie uczennic i uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
 2. rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w projekcie,
 3. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży,
 4. wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dziewcząt i chłopców,
 5. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

Działania obejmą:

 1. prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podzielonych na następujące bloki tematyczne:
  • zajęcia z nauki języka angielskiego prowadzone przez p. Agnieszkę Byttner,
  • zajęcia z matematyki prowadzone przez p. Justynę Piotrowską,
  • zajęcia z przyrody prowadzone przez p. Zofię Niedbała,
  • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym prowadzone przez pedagoga szkolnego p. Kamilę Górzyńską,
 2. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,
 3. zakup materiałów edukacyjnych (książki, pomoce).

Zajęcia realizowane są przez wyłonioną w szkole grupę projektową liczącą 17 osób z klasy V i VI. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole