Herb PolskiLogo szkoły

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie, Wyszyna 2, 09-411 Biała.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Pani Magdaleny Łabędzkiej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w celu sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna), tj. na podst. art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Administrator nie przewiduje automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, na podstawie przekazanych danych osobowych.

Informujemy, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie jest zainstalowany monitoring wizyjny. Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie, przede wszystkim uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników, ale również innych osób odwiedzających placówkę oświatową. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje najbliższe otoczenie budynku placówki oraz wewnętrzne ciągi komunikacyjne.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie, Wyszyna 2, 09-411 Biała.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Pani Magdaleny Łabędzkiej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (bezpieczeństwo osób i mienia), tj. na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania, ewentualnie przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej.

Konsekwencją odmowy udostępnienia danych osobowych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie.

Administrator nie przewiduje automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, na podstawie przekazanych danych osobowych.

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole