Herb PolskiLogo szkoły

W Naszej grupie przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024 dzieci uczestniczą w programie własnym z zakresu rozwijania pojęć matematycznych „Zabawa z matematyką”.

 

Program „Zabawa z matematyką” jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na nabycie umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole. Opiera się na założeniach nauki przez zabawę i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Swoje zadania nauczyciel realizuje za pomocą tradycyjnych oraz aktywizujących i nowatorskich, metod i form pracy przy wykorzystaniu elementów „Dziecięcej matematyki” Gruszczyk –Kolczyńskiej , oraz el. Metody Klucz Do Uczenia się. Do wprowadzania treści matematycznych posłużą także zabawy ruchowe na terenie przedszkola lub poza nim, które sprzyjają rozwijaniu wszystkich funkcji motorycznych i uczą dzieci matematyki w sposób przyjemny i zabawny. Będą to zabawy ruchowe usprawniające między innymi orientację przestrzenną, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie z wykorzystaniem różnego rodzaju dostępnych środków, także materiału przyrodniczego. Ważne jest tworzenie klimatu sprzyjającego pracy twórczej, zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, swobody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających samodzielnemu myśleniu i rozwiązywaniu zadań.

 

Opracowała: Marzena Rychlińska 

 

 • PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA
 • Lepsza Szkoła
 • Program Rządowy Aktywna Tablica
 • Myślę – Rozumiem – Wiem
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Rok Szkoły w Ruchu
 • Owoce w szkole
 • Mleko z klasą
 • BezpieczneWakacje.pl
 • Ratujemy i Uczymy Ratować
 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Lepszy start w edukacyjną przyszłość
 • Mamo! Tato! Wolę Wodę!
 • Akademia Aquafresh
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Projekt Centres PSK
 • Trzymaj formę
 • Zachowaj trzeźwy umysł
 • Odpowiedzialny Kierowca
 • Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH
 • AKTYWNA EDUKACJA
 • CERTYFIKAT Instytucji Otwartej na Innowacje
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015
 • Program eTwinning
 • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 • Podziękowanie dla Szkoły od Pani Minister Edukacji Narodowej
 • Ogólnopolski program
 • Projekt edokluturalne przedszkole